mitek_bts
,

Xây dựng nhà trạm BTS, Lắp đặt, bảo dưỡng trạm thu phát sóng viễn thông

Thi công xây dựng Nhà trạm BTS, Lắp đặt và bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống viễn thông như: trạm thu phát sóng di động BTS, hệ thống Inbuilding, các thiết bị truyền dẫn quang và viba, hệ thống chống sét, hệ thống điện AC và phụ trợ, thiết bị tổng đài, cột antena, ..v..v…

Xây dựng và cho thuê các trạm BTS:

 •     Thiết kế trạm BTS
 •     Xây dựng, lắp đặt trạm BTS
 •     Cho thuê trạm BTS
 •     Bảo dưỡng trạm BTS

Cung cấp giải pháp và hệ thống IBS:

 •     Phân tích và cung cấp giải pháp IBS
 •     Thiết kế hệ thống IBS
 •     Lắp đặt hệ thống IBS
 •     Cung cấp thiết bị cho hệ thống IBS

Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị viễn thông:

 •     Cung cấp thiết bị
 •     Sửa chữa thay mới thiết bị
 •     Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ
 •     Dịch vụ ứng cứu khẩn cấp

mitek_bts2 mitek_bts