Dịch vụ Mobile SIP Trunk
Giải pháp chuyển đổi số di động thành Hotline doanh nghiệp

Là dịch vụ thoại thông qua đấu nối SIP Trunk hiện nay trên nền tảng IP để thực hiện cuộc gọi ra và tiếp nhận cuộc gọi vào bằng đầu số di động, chỉ hiển thị 1 số duy nhất khi gọi ra cho Khách hàng, kết nối đa kênh và không giới hạn cuộc gọi.