.

VĂN HÓA CÔNG TY

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để mọi người được là chính mình, cũng như tạo cơ hội tốt nhất để mỗi cá nhân phát triển, thành công.

TINH THẦN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Chúng tôi luôn tự đặt câu hỏi còn cách nào khác không? Cố gắng dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị, kinh doanh mới. Chúng tôi liên tục học hỏi với tinh thần đổi mới nhằm vươn lên vị trí là công ty công nghệ hàng đầu.

MITEK VÀ CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi tin tưởng rằng là một công dân doanh nghiệp, chúng tôi có trách nhiệm đóng góp chất lượng sống tốt hơn cho cộng đồng.  Mitek sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng các chương trình CSR trong các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe, môi trường và các chương trình tình nguyện do chính cán bộ công nhân viên công ty gây quỹ, xây dựng và thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Trong từng lĩnh vực, chúng tôi đã và đang triển khai nhiều hoạt động đóng góp hiệu quả cho cộng đồng

Nâng bước tương lai: Mitek đã và đang triển khai chương trình hỗ trợ giáo dục đào tạo và phát triển tài năng trẻ, các bạn sinh viên trên toàn quốc.

Trái tim nhân ái : Chương trình tình nguyện do chính cán bộ công nhân viên công ty gây quỹ, xây dựng và thực hiện trên phạm vi toàn quốc