hoatdong_mitek
an

Con người – sự quan trọng nhất trong các nhân tố cấu thành tập thể của chúng tôi. Bạn sẽ là người tạo ra một phần của sự thành công chung và cho cả tương lai của bạn. Chúng tôi là nơi tạo cho bạn môi trường và điều kiện phát huy tối đa sự sáng tạo..

Văn hóa MITEK

Làm việc

Untitled-2
an

Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để mọi người được là chính mình, cũng như tạo cơ hội tốt nhất để mỗi cá nhân phát triển, thành công.

Tôn trọng sự khác biệt

Học tập năng cao kiến thức

MITEK
annoid

Chúng tôi luôn tự đặt câu hỏi còn cách nào khác không? Cố gắng dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị, kinh doanh mới. Chúng tôi liên tục học hỏi với tinh thần đổi mới nhằm vươn lên vị trí là công ty công nghệ hàng đầu.

Tinh thần đổi mới

Vui chơi giải trí

MITEK
annoid
Du lịch vui chơi giái trí giúp các thành viên trong công ty trở nên gắn kết với nhau hơn, giúp giải quyết tốt những xung đột giữa các nhân viên trong quá trình làm việc hàng ngày, tạo nên một teamwork đoàn kết và mạnh mẽ.

Nâng cao tinh thần đoàn kết

©2016 Copyright - MITEK J.S.C - Floor 1, Building PVFCCO, 43 Mac Dinh Chi, Ward. Dakao, Dist 1, HCMC Tel:08-54041919 Fax : 08-54041909 Email: info@mitek.vn