Dịch vụ Tổng đài Cloud PBX
Giải pháp tổng đài nội bộ dành cho mọi doanh nghiệp

Một hệ thống tổng đài với nhiều tính ăng ưu việt, thiết kế theo Module sử dụng phù hợp và hiệu quả với từng nhu cầu của doanh nghiệp, dễ dàng tích hợp CRM, giúp tiết kiệm cước phí hàng tháng so với tổng đài thông thường.