Giải pháp tổng đài Call Center tích hợp Bitrix24

Giải pháp tích hợp các chức năng nghe, gọi của tổng đài và chức năng đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên giao diện của Bitrix24, giúp nhân viên chăm sóc khách hàng của bạn có thể hỗ trợ được nhiều khách hàng hơn.