Giải pháp tích hợp Zalo Cloud Connect (ZCC) vào tổng đài MITEK

Phương pháp thực hiện cuộc gọi Chăm sóc khách hàng bằng Zalo OA, giúp doanh nghiệp gia tăng nhận diện thương hiệu (Brandname), kết nối ổn định, truyền tải thông điệp nhanh chóng, giảm thiểu chi phí gọi thoại cho doanh nghiệp và sử dụng tiện lợi trên nhiều nền tảng.