Giải pháp tổng đài Call Center tích hợp Salesforce CRM

Giải pháp tích hợp chức năng nghe, gọi và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi của tổng đài ngay trên hệ thống Salesforce CRM, giúp nhân viên xử lý cuộc gọi tiếp nhận trực tiếp trên Salesforce CRM, nâng cao trải nghiệm khách hàng khi gọi đến.