Giải pháp tích hợp Facebook, Zalo OA vào Zoho CRM

Giải pháp hỗ trợ nhân viên tiếp nhận và xử lý các tương tác của khách hàng trên kênh Facebook, Zalo OA thông qua nền tảng Zoho CRM, giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động Chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả.