Giải pháp tổng đài Call Center tích hợp Zoho Desk

Giải pháp sử dụng giao diện CTI MiPBX để tiếp nhận và xử lý cuộc gọi với khách hàng trên nền tảng Zoho Desk, giúp doanh nghiệp cải thiện và tối ưu hoạt động liên lạc inbound và outbound cho khách hàng.