Giải pháp CRM Contact Center dành cho mọi doanh nghiệp trong thời đại số

Cung cấp hệ thống tích hợp đa kênh tương tác (Facebook, Zalo OA, Call Center,…) có tích hợp CRM, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc cho nhân viên.