Dịch vụ Tổng đài Voice OTP
Giải pháp nâng cao hiệu quả xác thực OTP thông qua kênh thoại

Giải pháp tự động gọi đến số điện thoại cần xác thực, đọc thông tin OTP dùng để xác thực người dùng, giúp bảo mật thông tin tuyệt đối giữa doanh nghiệp với khách hàng.