Zalo Notification Service
Giải pháp Marketing hiệu quả trên ứng dụng Zalo

Một phương tiện mạnh mẽ để tiếp cận và tương tác với khách hàng tiềm năng thông qua các tính năng của ứng dụng, bao gồm tin nhắn văn bản, hình ảnh, video, sticker cũng như các tính năng khác như Zalo Official Account, Zalo Ads và Zalo OA (Zalo Official Account).