Zalo Notification Service
Giải pháp Marketing hiệu quả trên ứng dụng Zalo

Cung cấp phần mềm gọi ra thu hồi nợ giành cho các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng giúp các công ty thu tăng tốc thu hồi nợ với dữ liệu chính xác.