SMS Marketing
Giải pháp tin nhắn quảng cáo & CSKH dành cho mọi doanh nghiệp

Cung cấp giải pháp nhắn tin dễ sử dụng ngay trên Web, hỗ trợ hiển thị tên thương hiệu (Brandname), tích hợp được với phần mềm sẵn có của doanh nghiệp thông qua API.