SMS Marketing
Giải pháp gửi tin nhắn quảng cáo & CSKH dành cho mọi doanh nghiệp

Một chiến lược tiếp thị trực tuyến bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản (SMS) để gửi thông điệp quảng cáo hoặc thông tin khác đến khách hàng tiềm năng, một phương tiện hiệu quả để tiếp cận và tương tác với đối tượng mục tiêu, với tỉ lệ mở tin nhắn cao và khả năng tương tác nhanh chóng.