Giới thiệu dịch vụ MiPBX™

MiPBX™ là dịch vụ cung cấp hệ thống tổng đài doanh nghiệp PBX, được triển khai theo mô hình điện toán đám mây (CaaS – Communication as a Service, Cloud based PBX) giúp các doanh nghiệp triển khai một hệ thống tổng đài nhanh chóng và hiệu quả mà không cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng cáp điện thoại, thiết bị tổng đài… Tất cả chỉ cần đường truyền Internet và điện thoại đầu cuối

Website: https://mipbx.vn