Posts

LỚP HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO MIỄN PHÍ CỦA VICOHUB TẠI MITEK TRAINING CENTER

Các chuyên gia hàng đầu tại Vicohub giúp sinh viên Kỹ thuật, Kinh tế…, nhân viên các tập đoàn công nghệ hiểu rõ ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt…