Posts

, ,

Marketing & Contact Center: Cần Có Một Sự Kết Hợp Hoàn Hảo

Kết hợp hoàn hảo giữa Marketing và Contact Center có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp tăng cường sự tiếp cận và tương tác với khách hàng. Dưới đây là một số cách thức để…

Các khái niệm về Telesales

Telesales là gì? Telesales là phương pháp bán hàng qua điện thoại. Hình thức bán hàng này giúp điện thoại viên chủ động gọi ra cho khách hàng. Bằng cách sử dụng linh hoạt một kịch bản gọi…
, , , , ,

5 LÝ DO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC COI LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT

Để quá mức cung cấp dịch vụ cho một khách hàng đến nay là điều có giá trị nhất đối với một doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có hai cách để cải thiện hoạt động của một doanh nghiệp: tăng…