Posts

Marketing & Contact Center: Cần Có Một Sự Kết Hợp Hoàn Hảo

Kết hợp hoàn hảo giữa Marketing và Contact Center có…

Các khái niệm về Telesales

Telesales là gì? Telesales là phương pháp bán hàng qua…

5 LÝ DO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC COI LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT

Để quá mức cung cấp dịch vụ cho một khách hàng…