Posts

, ,

Marketing & Contact Center: Cần Có Một Sự Kết Hợp Hoàn Hảo

1. Tương tác với khách hàng theo cách mà họ mong muốn Đa kênh là một thuật ngữ đã trở nên quá quen thuộc đối với những người làm nghề marketing. Khách hàng bây giờ có thể chuyển đổi…

Các khái niệm về Telesales

Telesales là gì? Telesales là phương pháp bán hàng qua điện thoại. Hình thức bán hàng này giúp điện thoại viên chủ động gọi ra cho khách hàng. Bằng cách sử dụng linh hoạt một kịch bản gọi…

5 LÝ DO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC COI LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT

Để quá mức cung cấp dịch vụ cho một khách hàng đến nay là điều có giá trị nhất đối với một doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có hai cách để cải thiện hoạt động của một doanh nghiệp: tăng…