business-development-mitek

,

Viễn thông, Công nghệ Thông tin

Truyền dẫn quang và viba, Giám sát hạ tầng; Nguồn điện và thiết bị chống sét, Tổng đài IP, Call Center; Bảo dưỡng thiết bị Viễn thông,Bảo dưỡng hệ thống Viễn thông; Giải pháp hạ tầng mạng IP,Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng, server, firewall,..Hệ thống tổng đài cloud PBX Dịch vụ cloud - SaaS: Hệ thống chăm sóc khách hàng Contact Center, Telesales, Telemarketing Hệ thống Email Newsleter, SMS Markeing; Giải pháp phần mềm: CRM, ERR, Chăm sóc khách hàng, Phần mềm Marketing

Chúng tôi cung cấp tổng thể giải pháp, thiết bị và dịch vụ

Lĩnh vực kinh doanh

Dịch vụ MITEK cung cấp

Các sản phẩm được phát triển và khai thác bởi MITEK

©2016 Copyright - MITEK J.S.C - Floor 1, Building PVFCCO, 43 Mac Dinh Chi, Ward. Dakao, Dist 1, HCMC Tel:08-54041919 Fax : 08-54041909 Email: info@mitek.vn