Ứng dụng PDS – Predictive Dialer System: Bứt phá năng suất gọi điện lên gấp 10 lần

Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, hiệu quả mang…

Tầm quan trọng của việc “Lắng nghe khách hàng” trong hoạt động bán hàng

Phần lớn, “lắng nghe khách hàng” được xem là…

Marketing & Contact Center: Cần Có Một Sự Kết Hợp Hoàn Hảo

Kết hợp hoàn hảo giữa Marketing và Contact Center có…

SMS GATEWAY VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SMS GATEWAY

SMS Gateway tại Việt Nam được hiểu đơn giản là…

Chi Tiết Về Inbound Marketing

Như chúng ta đã biết digital marketing bao gồm nhiều…

Phần mềm tự động gọi IVR Broadcast

IVRBroadcast là phần mềm sử dụng kỹ thuật truyền…

Các khái niệm về Telesales

Telesales là gì? Telesales là phương pháp bán hàng qua…