PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT HỆ THỐNG CÁP QUANG

1.TỔNG QUAN Hạng mục này bao gồm thi công hệ…

IVR là gì?

Hệ thống IVR (viết tắt của Interactive Voice Response)…

Khách hàng mong muốn gì từ Contact Center?

Hiểu được điều khách hàng (KH) kỳ vọng ở dịch…