Posts

,

Câu lạc bộ Giám đốc Bán Hàng và Marketing (CSMO)

CSMO Việt Nam là gì? Câu lạc bộ các Giám đốc Bán hàng và Marketing – Vietnam Chief Sales & Marketing Officers Club, thuộc Hội các nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD), được thành lập tháng…