Posts

, , ,

Tổng quan về dịch vụ Mobile SIP Trunk dành cho mọi doanh nghiệp

Với sự phát triển công nghệ ngày nay, Mobile SIP Trunking được xem là dịch vụ được nhiều doanh nghiệp tìm đến. Với giao thức khởi tạo phiên SIP (Session Initiation Protocol), doanh nghiệp…