Posts

Tuyển dụng nhân viên vi trí Content Marketing

Mô tả công việc Nhận và thực hiện yêu cầu viết nội dung, tin bài phục vụ các chương trình marketing từ quản lý Đề xuất ý tưởng, phát triển nội dung cho các hạng mục bao gồm: bài…