Posts

hóa đơn điện tử tiền điện

EVN Áp Dụng Thanh Toán Tiền Điện Bằng Hóa Đơn Điện Tử

Áp dụng hóa đơn điện tử, đa dạng hóa hình thức thanh toán tiền điện là bước cải cách công nghệ đáng kể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong năm 2017. Năm 2017, Tập đoàn tập…