Posts

tuyển dụng kế toán tổng hợp

KẾ TOÁN TỔNG HỢP – BẠN CÓ MUỐN CÙNG MITEK DU HÀNH?

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (General Accounting) - "Đầu đội chính sách vai mang chứng từ", luôn giữ một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Nhưng đến với MITEK, hơn thế nữa bạn còn phải có 1 thêm 1 yêu…