Posts

THÔNG BÁO: TÌM NGƯỜI NHÀ MANG TÊN KĨ SƯ HỆ THỐNG

Hiện tại gia đình MITEK chúng tôi đang bị thất lạc một người anh em thân thiết tên là Helpdesk, một người vô cùng quan trọng có thể giúp chúng tôi kết nối  giữa khách hàng với bộ phận CNTT. …