Posts

,

Tuyển dụng chuyên viên lập trình Mobile App (Android, iOS)

Mô tả công việc Tham gia vào việc phát triển các dự án phần mềm dành cho Doanh nghiệp Xây dựng các Apps trên iOS & Android, tìm hiểu các công nghệ mới Làm việc theo mô hình phát triển…