Posts

Tổng hợp mã điện thoại Việt Nam

HƯỚNG DẪN LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI CÁCH GỌI TRONG NƯỚC: Khi gọi cho điện thoại cố định giữa các tỉnh thành với nhau: Cách gọi: 0 + Mã vùng + Số điện thoại. Ví dụ: muốn gọi vào số…