Posts

MITEK HỢP TÁC VỚI MGI – NHỮNG CƠ HỘI BƯỚC RA TỪ KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ

Kỷ nguyên công nghệ số đã thay đổi mọi mặt đời sống và cách thức tư duy của con người. Ngành bất động sản ắt hẳn cũng không thể nằm ngoài cuộc chơi ấy, những cách làm cũ kỹ,…