Posts

Hướng Dẫn Sử Dụng MiCRM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICRM GIẢI PHÁP TỔNG ĐÀI SIM CÁ NHÂN MỤC LỤC 1.Giới Thiệu MiCRM 2.Chức Năng Telesale 2.1.     Quản lý SMS/Call 2.2.     Gửi SMS/Call trên PC 2.3.     Tin nhắn…