Posts

, , , ,

Vai trò của giải pháp MiDesk Omnichannel trong hành trình CSKH năm 2023

Ngày nay, “dịch vụ chăm sóc khách hàng" cũng như giải pháp CSKH đa kênh được xem là phương pháp đóng vai trò quan trọng đối mọi doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Vì sao nhiều doanh nghiệp…