Posts

Tích hợp CTI tổng đài MITEK Call Center với CRM Salesforce

Giải pháp tích hợp CTI tổng đài MITEK Call Center với…

Giải pháp tích hợp Salesforce CRM với tổng đài Call Center MiPBX

Salesforce là một giải pháp quản lý quan hệ khách…