Posts

, ,

Hệ thống tồng đài IP PBX MITEK

MÔ HÌNH THOẠI VOIP (IPBX, IP PHONE, GSM VoIP Gateway, SIP Trunk, ISDN) Giải pháp dành riêng Khối doanh nghiệp   TỔNG ĐÀI IP-PBX LÀ GÌ ?    Để trả lời cho câu hỏi này chúng  ta tìm hiểu xem tổng…