DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Điện toán đám mây là câu trả lời tốt nhất cho bài toán đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với bất cứ tổ chức nào. Với điện toán đám mây, các tổ chức, doanh nghiệp có thể cắt giảm cả chi phí đầu tư, vận hành. Là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT sẽ giúp khách hàng lựa chọn nền tảng điện toán đám mây thích hợp. Thông qua rất nhiều dự án trong các lĩnh vực khác nhau (Giao thông vận tải, y tế, phát thanh truyền hình, giáo dục, sản xuất, bán lẻ, vv), chúng tôi hiểu mối quan tâm của khách hàng trong khi chuyển đổi lên điện toán đám mây và có những bí quyết giúp khách hàng vượt qua những trở ngại trong quá trình chuyển đổi.