Posts

DÀNH TẶNG 3 VÉ C-LEVEL THAM DỰ CHUỖI SỰ KIỆN CỦA CIO RETHINK

CHARTING A NEW COURSE: RETHINKING YOUR STRATEGIES FOR THE DIGITAL ECONOMY Với sự phát triển đột phá về công nghệ đã thay đổi hình thức hoạt động điều hành doanh nghiệp cũng như phát triển thị trường.…