Posts

Những thuật ngữ phổ biến dùng trong hệ thống IVR

Hệ thống trả lời tự động (IVR - Interactive Voice…

Khách hàng mong muốn gì từ Contact Center?

Hiểu được điều khách hàng (KH) kỳ vọng ở dịch…