Posts

,

Sự khác biệt giữa FXS và FXO là gì?

FXS và FXO là tên của hai giao tiếp phổ biến nhất  trong môi trường điện thoại analog. Điện thoại Analog, còn được gọi là Plain Old Telephone Service (POTS), cung cấp một line trung kế từ bưu điện…