Sự khác biệt giữa FXS và FXO là gì?

FXS và FXO là tên của hai giao tiếp phổ biến nhất  trong môi trường điện thoại analog.

Điện thoại Analog, còn được gọi là Plain Old Telephone Service (POTS), cung cấp một line trung kế từ bưu điện (CO), gồm cặp dây đồng xoắn lại với nhau nhằm chống phát xạ nhiễu điện từ.

Giao tiếp FXS (Foreign eXchange Subscriber) là cổng (port) cung cấp đường tín hiệu tương tự (Analog) đến người đăng ký, thường được kết nối tới các thiết bị như: điện thoại analog, máy fax… Nói cách khác, nó chính là cổng cung cấp:

  • Tín hiệu quay số (Dial Tone)
  • Dòng điện (Battery Current)
  • Điện thế chuông (Ring Voltage).

Giao tiếp FXO (Foreign eXchange Office) là cổng (port) tiếp nhận dịch vụ từ POTS, thường là từ Public Switched Telephone Network (PSTN). Nói cách khác, nó chính là cổng cung cấp:

  • Trạng thái off-hook (nhấc máy)
  • Trạng thái on-hook (gác máy – kết thúc liên lạc)

Vì cổng FXO được đi liền với một thiết bị, như máy fax hoặc máy điện thoại, thiết bị đó thường được gọi là “thiết bị FXO”.

FXO và FXS thường đi thành cặp, tức là tương tự như đầu cắm đực/cái.

FXS / FXO không có hệ thống PBX:

Nếu không có hệ thống PBX, điện thoại sẽ được nối trực tiếp vào cổng FXS cung cấp bởi công ty điện thoại.

FXS / FXO với hệ thống PBX:

Nếu có hệ thống PBX thì bạn kết nối đường dây công ty điện thoại cung cấp vào hệ thống PBX và nối các điện thoại vào PBX. Do vậy, hệ thống PBX phải có cả các cổng FXO (để kết nối các cổng FXS mà công ty điện thoại cung cấp) và các cổng FXS (để kết nối điện thoại hay máy fax).

FXS & FXO & VOIP

Bạn sẽ gặp thuật ngữ FXS và FXO khi quyết định mua thiết bị cho phép bạn kết nối điện thoại tương tự vào hệ thống Điện thoại VOIP hoặc kết nối các hệ thống PBX truyền thống với nhà cung cấp dịch vụ VOIP, hoặc kết nối các site với nhau thông qua mạng Internet.

FXO gateway


Để kết nối line bưu điện vào hệ thống IP PBX, bạn cần phải có FXO gateway. Điều này cho phép bạn kết nối các cổng FXS từ phía bưu điện vào cổng FXO của gateway, sau đó cổng này sẽ chuyển mạch tín hiệu tương tự của đường điện thoại thành cuộc gọi VOIP.

FXS gateway

Để kết nối một hoặc nhiều đường dây của một hệ thống PBX truyền thống với một hệ thống hoặc nhà cung cấp dịch vụ VOIP, bạn cần phải có FXS gateway. Nó sẽ kết nối các cổng FXO (thường được kết nối với công ty điện thoại) với mạng Internet hoặc một hệ thống VOIP.

Bộ chuyển đổi ATA (hay bộ chuyển đổi FXS)

Bộ chuyển đổi FXS được dùng để kết nối một máy điện thoại hoặc máy fax tương tự vào một hệ thống điện thoại VOIP hoặc một nhà cung cấp dịch vụ VOIP. Bạn cần thiết bị này để kết nối vào cổng FXO của điện thoại/máy fax. (nó sẽ chuyển mạch tín hiệu IP thành các tín hiệu analog để các thiết bị analog có thể hiểu được.)

FXS/ FXO  làm việc như thế nào?

Nếu bạn muốn biết chi tiết về mặt kỹ thuật hơn việc cổng FXS/FXO làm việc với nhau như thế nào thì đây là chuỗi sự kiện chính xác:

Khi bạn muốn thực hiện một cuộc gọi:

  1. Bạn nhấc máy điện thoại (thiết bị FXO). Cổng FXS phát hiện ra bạn đang ở trạng thái nhấc máy (off hook).
  2. Bạn quay số điện thoại, những số này ở dạng số Đa tần Âm kép (Dual-Tone Multi-Frequency – DTMF) và được chuyển đến cổng FXS.

Cuộc gọi đến:

  1. Cổng FXS nhận cuộc gọi, và sau đó gửi dòng chuông đến thiết bị FXO đang kết nối.
  2. Chuông kêu
  3. Ngay khi bạn nhấc máy, bạn có thể trả lời cuộc gọi.

Kết thúc cuộc gọi – thông thường cổng FXS dựa vào một trong hai thiết bị FXO đang kết nối nhau để kết thúc cuộc gọi.

Lưu ý: Đường điện thoại tương tự gửi dòng một chiều khoảng 50 volts đến cổng FXS. Đó là nguyên nhân tại sao bạn bị ‘giật’ nhẹ khi chạm vào đường điện thoại đã kết nối. Điều này cho phép thực hiện được cuộc gọi trong trường hợp bị cắt điện.