Posts

Một số thuật ngữ thường dùng trong hệ thống CRM (phần 2)

CRM là chiến lược, phương cách và công nghệ trong…