Posts

IoT Việt Nam
,

MITEK Training Center hợp tác hỗ trợ Dự án Cộng đồng IoT Việt Nam

Kể từ khi thành lập MITEK Training Center, MITEK đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ phía các khách hàng và đối tác tin cậy. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu về đào tạo nhân lực…