Posts

Ứng dụng IVR trong hệ thống tổng đài Doanh nghiệp

Hiện nay, việc sử dụng công cụ IVR trong hệ thống…

Phần mềm tự động gọi IVR Broadcast

IVRBroadcast là phần mềm sử dụng kỹ thuật truyền…