Posts

Một số thuật ngữ thường dùng trong hệ thống CRM (phần 1)

Mục đích của CRM CRM (Customer Relationship Management)…