Posts

, ,

MiCXM™ – Giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng

MiCXMTM hệ thống IP Contact Center quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh (phone, sms, email, web chat, facebook) toàn diện được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt, nhằm giúp doanh nghiệp phục vụ…

Quản trị trải nghiệm khách hàng – MiCXM

Việc duy trì và xây dựng niềm tin cũng như sự hài lòng của khách hàng đang trở thành một vấn đề sống còn trong thời kỳ toàn cầu hóa – nơi mà mọi sản phẩm đều trở nên đồng nhất như…