Posts

Ứng dụng hệ thống Contact Center trong ngành Bảo hiểm

Ngày nay, Bảo hiểm là một lĩnh vực quan trọng và…

Dịch vụ Contact Center MiCXM trong xu thế hiện đại

Trong thời đại kinh doanh ngày nay, một nghiên cứu…

MiCXM™ – Giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng

MiCXMhệ thống IP Contact Center quản lý trải nghiệm…

Quản trị trải nghiệm khách hàng – MiCXM

Việc duy trì và xây dựng niềm tin cũng như sự hài…