Posts

Tổng đài Auto Call MiPBX – Giải pháp nâng cao chiến lược Marketing hiệu quả

Có thể thấy, dịch vụ tổng đài Auto Call MiPBX là…

Phần mềm tự động gọi IVR Broadcast

IVRBroadcast là phần mềm sử dụng kỹ thuật truyền…