Posts

, ,

MiCXM™ – Giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng

MiCXMTM hệ thống IP Contact Center quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh (phone, sms, email, web chat, facebook) toàn diện được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt, nhằm giúp doanh nghiệp phục vụ…