Posts

Đại hội Sales và Marketing lớn nhất Việt Nam

Đại hội chuyên ngành Sales & Marketing quy mô lớn…

Yếu tố Marketing trong CRM

Không thể phủ nhận Marketing là một khâu vô cùng…

Một số thuật ngữ thường dùng trong hệ thống CRM (phần 1)

Mục đích của CRM CRM (Customer Relationship Management)…