Posts

CRM mang lại nhiều lợi thế với việc tổng hợp các nguồn thông tin khách hàng.

Khách hàng tiềm năng, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, VIP, khách hàng thường xuyên,... của bạn nằm ở rải rác khắp các nơi của các nhân viên kinh doanh, marketing, kế toán, và dịch vụ khách hàng. Một…