Entries by

,

Những nguy hại đến từ Internet

Ngày nay internet đã trở thành một phần không thể thiêú trong cuộc sống hiện tại. Việc sử dụng internet minh làm giúp tăng cường hiệu xuất công việc cũng như cải thiện được nhiều trải nhiệm. Tuy nhiên môi trường internet lại không an toàn tuyệt đối. vẫn có nhiều hình thức đánh lừa […]

Ứng dụng công nghệ ảo hóa máy tính để cắt giảm chi phí quản lý và hỗ trợ

Các doanh nghiệp sử dụng ảo hóa ứng dụng trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn đã có những bước tiến lớn đầu tiên trong việc giảm chi phí quản lý và hỗ trợ bằng cách đơn giản hóa việc triển khai và quản lý các ứng dụng ảo hóa. Tuy nhiên, […]