Hướng dẫn sử dụng MiFone

  1. Đăng nhập MiFone

  1. Thực hiện cuộc gọi

  1. Nhận cuộc gọi

  1. Xem log cuộc gọi

  1. Logout

Nếu quý khách chưa có tài khoản xin liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của MITEK để được hướng dẫn trực tiếp