Posts

đăng ký hóa đơn điện tử

MiTAX™ có hỗ trợ thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế?

Đăng ký hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế là…
thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Để sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần…
Thông tư 32 hóa đơn điện tử

Tóm Tắt Thông Tư 32 Về Hóa Đơn Điện Tử – MiTAX

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính…