Posts

Tổng quan về dịch vụ Mobile SIP Trunk dành cho mọi doanh nghiệp

Với sự phát triển công nghệ ngày nay,…
voip

MITEK LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO “HỘI VOIP MỪNG XUÂN 2019”

"HỘI VOIP MỪNG XUÂN 2019" Năm nay bao gồm…

Sự khác biệt giữa FXS và FXO là gì?

FXS và FXO là tên của hai giao tiếp phổ biến nhất…